Om Kråka og Flokken

Kråkeflokken som hører til på Haugen er sønner og døtre, mødre og fedre, svigersønn, svigerforeldre, bestemor og bestefar. Vi er til hverdags seks: to som vokser fort, to som er i sin beste alder og to som holder sine varme vinger om oss alle sammen.

Flokken har holdt til på Haugen i generasjoner – og det vi gjør her, er prega av det som har vært. Det ender ofte med at vi gjør ting på vår egen måte og bruker det vi har her vi er. Det blir sjelden perfekt – men det blir godt nok. Hver dag prøver vi å leve, å være glad i og å gjøre en forskjell. Får vi til det, er dagene gode!
Kråkene tror at dersom en vil oppnå nye resultater, må en finne nye innsatsfaktorer. Hvis oppmuntring, kreativitet og en liten smule mot er innsatsfaktorer, når man kanskje mye lenger enn en først trodde!
Vi ønsker velkommen til oss!
Ane og Hans-Victor

Om Haugen og Historien

Haugengårdene på Løkken Verk var èn gård fram til 1851, med husmenn i Sageggen, Sagvollen, Hagen, Øverhaugen og Ospenget. Sageggen og Sagvollen ble etter hvert selveiere, resten nedlagt.

Eieren delte i 1851 gården med sin svoger. De flyttet ned nærmere dalbotnen og bygde hver sin heim med ca 50 meters mellomrom, Haugen Oppigard og Haugen Nedigard. Låna på plassen de flytta fra, Gammelgarden, ble satt opp igjen på Nedigard. Vi antar at den gamle fjøsbygningen ble med til Oppigard og seinere påbygd flere ganger – siste gang slik driftsbygningen står i dag, tidlig på 1900-tallet.

På garden Orvatnet vokste brødrene Ole og Mikkel Erikson Orvatnet opp. (Foreldrene deres Erik Mikkelson f 1762 og Randi Olsdatter Stor-Næve f 1765 var de siste som ble gift i Grutseter kirke 1797). Ole og Mikkel ble gift med søstrene Sara og Maren Saaten. Mikkel var eldst og tok sammen med Maren over garden Orvatnet. Ole og Sara tok over garden Saaten (Såttån) og tok navnet etter garden som skikken var.

Ole og Sara fikk fire unger, Randi, Maren, Erik og Nils. Nils ble på Saaten – og Erik Olson Saaten kjøpte Haugen Oppigard i januar 1873 sammen med kona Peternille (f Pedersdatter Vintervoll) og tok etternavnet Haugen.

Erik hadde altså både tante og onkel i Orvatnet. Tilknytninga var sterk og forklarer vel hvorfor tømmeret til stallbygningen kommer fra Orvatnet.

Med de nye eierne ble det mer fart i utbygginga. På låna stod årstallet 1878 malt over inngangsdøra.

Erik og Peternille er Ane sine tippoldeforeldre. De hadde to barn da de kom til Haugen, Ole og Marit.

Ole Eriksen Haugen overtok i 1900, hans sønn Erik Olsen Haugen i 1948 og hans brorsønn Odd Haugen og kona Inga Skei Haugen i 1974. Nåværende eiere Ane H. og Hans-Victor Wexelsen tok over bruket i 2016.

I suset av historien rusler vi inn i framtida med nye tanker og muligheter i glimmeret fra kråkesølvet

Vi hører gjerne fra deg!

Haugaveien 17, Løkken Verk
992 90 616 / ane@kråka.no

FØLG OSS
på sosiale medier