Handarbeid

Handarbeid

Handarbeid
Kråkesølv er ikke sølv, men det kan være like vakkert. Den som finner kråkesølv SER og har fantasi. Kråkesølv handler om

  • Å se det vakre
  • Å ta tak i det en har der en er
  • Å ta vare på det som har verdi
  • arbeidsglede
  • Gylne stunder hver dag
  • Ro i kropp og sjel

….og bare være til stede der man er når man er der
Finn kråkesølvet og la det skinne!