KRÅKEKURS OG EVENTYR

Vil du høre et foredrag om hvordan bagateller kan forandre store ting på arbeidsplassen eller i bygda? Kanskje frister det mer å sette seg ned rundt bordet og dekorere fjøler og sleiver med kolrosing eller flette snorer på gammelmåten? Vil du lære om nyttevekster eller høre eventyr fra skog og mark?